MAASTRICHT – Anderhalve maand na Ironman Maastricht is zaterdag het besluit gevallen om Els Visser en Sonia Bracegirdle – de nummers één en drie uit de uitslag van de afgelopen Ironman Maastricht – alsnog uit de uitslag te schrappen. Na een lange weg heeft Ironman uiteindelijk dat besluit genomen.

Bracegirdle en Visser hebben in de slotfase van het zwemmen een van de laatste boeien verkeerd gerond en daardoor niet het volledige zwemparcours afgelegd. Dit is door veel mensen in het publiek gezien, maar werd op dat moment niet waargenomen door officials. En om die reden kon er op die dag zelf geen beslissing meer op genomen worden. Toen er aan het eind van de race ook geen protesten tegen werden ingediend, bleef toen dus de uitslag staan zoals deze aan de finish was opgetekend.

Ruim twee weken later diende één atlete bij de NTB alsnog protesten aan tegen het missen van de boei door zowel Visser als Bracegirdle, kort daarna gevolgd door gelijkluidende protesten van twee andere atletes. De NTB heeft daarna onmiddellijk een beroepscommissie ingesteld. Deze onafhankelijke commissie, bestaande uit 5 personen, heeft de protesten binnen enkele dagen besproken maar vastgesteld dat deze formeel reglementair niet meer behandeld konden worden omdat ze (ruim) te laat na de wedstrijd waren ingediend. Op grond van fair play voor alle deelgenomen atleten en omdat het een internationale wedstrijd betrof – waarbij op die manier ook de schijn van Nederlandse belangenverstrengeling kon worden voorkomen – heeft de commissie besloten gebruik te maken van een ITU-regel die het mogelijk maakt om de Technical Committee van de ITU de situatie te laten beoordelen op grond van nieuw bewijs (in dit geval de videostream op Facebook) – en eventueel tot een uitslagwijziging te komen indien zij daar grond toe ziet. Dit is door de NTB ook aan Visser en haar management toegelicht.

De Technical Committee heeft in Gold Coast tijdens de Grand Final de zaak besproken, maar stelde op haar beurt dat de Ironman Maastricht niet door de ITU erkend is en dat zij daardoor geen uitspraak kan doen over de kwestie. De kwestie werd daarmee terugverwezen naar de Ironman organisatie zelf (WTC). Deze was daarmee reglementair gerechtigd om zelf tot behandeling over te gaan.

Direct gevolg van dit besluit is dat ook de Nederlandse titel nu in handen komt van Yvonne van Vlerken, en dat Anne Zijderveld nu alsnog een bronzen NK-medaille in ontvangst mag nemen.

Het moge voor iedereen helder zijn dat de NTB de gehele gang van zaken zeer betreurt en dat zij nadrukkelijk meeleeft met met name Visser, haar team en supporters. Binnen de mogelijkheden die er lagen en wat reglementair mogelijk was, heeft de NTB deze vervelende kwestie behandeld maar uiteindelijk lag het niet in haar handen om dit tot een (ander) einde te brengen.

één antwoord

  1. Erik Braat

    Ik was terplaatse en ooggetuige van het voorval. Hierbij wil ik melden dat de twee zwemsters begeleid werden door een bootje (met fotograaf) en dat beide dames een aanweziging volgde van de bestuurder van het bootje om dicht van onder de brug naar de wal te zwemmen. Ook bevond het bootje zich op de route naar de gemiste boei en belemmerde dus ook zicht en de zelfs de juist zwemroute. Dus een menselijke fout vanuit de organisatie is de grondslag aan de foutieve route van beide atleten.