Onlangs is de Nederlandse vertaling van het ITU-reglement 2018 verschenen. Naast het bijwerken van alle wijzigingen vanuit het ITU-reglement is er dit jaar nog een belangrijke wijziging doorgevoerd. Er is namelijk een onderverdeling gemaakt in het Nederlandstalige reglement, waarbij voor diverse artikelen in het reglement is bepaald vanaf welk wedstrijdniveau de bepaling geldig is.

De NTB volgt in beginsel het ITU-reglement, om op die manier ook in Nederland de aansluiting te houden bij de sport op mondiaal niveau. Dat is belangrijk, omdat een en ander ook samenhangt met de bestuurlijke positie van de NTB en het opleidingsprogramma voor wedstrijdofficials. Een praktisch nadeel is echter dat het reglement er niet leesbaarder op wordt. Het ITU-reglement is behoorlijk omvangrijk, met name omdat er veel geregeld is (en moet worden) op de hoogste internationale wedstrijdniveaus. Veel van die regels zijn sowieso niet van toepassing op de bulk van de wedstrijden, maar ze zorgen er wel voor dat het reglementenboekwerk een aardig stuk ‘bloatware’ is geworden en dat de kernregels ondersneeuwen voor de gemiddelde lezer.

Daarnaast zijn er ook diverse wedstrijdregels die – vanwege de focus van de ITU op het hoogste wedstrijdniveau – niet of minder aansluiten bij de gemiddelde triathlon of duathlon zoals wij die wekelijks op verschillende plaatsen in het land hebben. Om daarin meer helderheid en eenduidigheid te verschaffen, is besloten om sommige wedstrijdbepalingen te voorzien van een label, waarmee afgelezen kan worden vanaf welk wedstrijdniveau deze van kracht is. Op deze wijze vindt er een stuk vereenvoudiging en verheldering van het reglement plaats, zónder dat de NTB het ITU-reglement verlaat en ook in de toekomst de aansluiting kan behouden.
Er is daarbij een indeling van de wedstrijdregels gemaakt in vier categorieën:

  • Internationaal niveau (oftewel het integrale ITU-reglement)
  • Nationaal eliteniveau (regels die daarnaast ook van kracht zijn bij NK’s en Eredivisie)
  • Nationaal subtop-niveau (regels die van kracht zijn bij alle overige competitiewedstrijden + alle wedstrijden langer dan de OD)
  • Alle overige wedstrijden

Voor de gemiddelde multisport-wedstrijd in Nederland blijft er zo een ‘rompreglement’ over met de basisregels die altijd van kracht zijn. Het gaat hier dan om basisregels van sportiviteit en de specifieke regels bij het zwemmen, fietsen, lopen en in de wissels. Kledingregels zijn bijvoorbeeld bij de gemiddelde tri- en duathlons buiten werking, maar bij competitiewedstrijden en hoger gaan die wel expliciet gelden. Op deze manier hoopt de NTB-werkgroep Wedstrijdofficials meer duidelijkheid te scheppen voor zowel officials als atleten hoe onder bepaalde omstandigheden met bepaalde wedstrijdregels om te gaan.

Eind 2017 publiceerde de ITU het reglement 2018. Over de belangrijkste wijzigingen in het reglement 2018 ten opzichte van vorig jaar berichtten we al eerder in deze post.