In december publiceerde de ITU zoals ieder jaar de wijzigingen in het wedstrijdreglement voor het komende seizoen. Ten opzichte van vorig jaar zijn er diverse regelwijzigingen, die met ingang van 2018 ook in Nederland van kracht zijn.

Tijdens de jaarlijkse Officialdag afgelopen zaterdag zijn de aanwezige NTB-officials bijgepraat over de wijzigingen in het ITU-reglement. Bij deze de belangrijkste op een rij:

Communicatie-apparaten: het gebruiken ervan is in welke vorm dan ook expliciet verboden. Dus ook in geïntegreerde vorm in bijvoorbeeld een helm.
Camera’s en mobiele telefoons mogen tijdens de wedstrijd worden meegevoerd, zolang de atleet er geen actief gebruik van maakt waardoor zijn of haar aandacht op het parcours verslapt. Directe diskwalificatie is anders het gevolg. Camera’s moeten ook altijd vooraf worden aangemeld voor goedkeuring.

Assistentie: Voorheen was het zo dat atleten elkaar mochten helpen, als ze allebei maar zelf direct verder konden. Nu wordt de regel dat dat nog steeds mag, met dien verstande dat geen enkele atleet voorwaartse voortgang mag maken met behulp van een andere atleet (zie de ‘Brownlee-casus’ van Cozumel in 2016). In het geval: diskwalificatie van beide atleten.

Zwemmen: Het hinderen van de progressie van een andere atleet is strafbaar door directe diskwalificatie. Het duidelijk opzettelijk hinderen evenzo, maar daarbij volgt een rapportage aan de NTB / ITU met het verzoek tot schorsing of uitsluiting. Safety devices (safer-swimmers) zijn expliciet niet toegestaan.
Tijdens het zwemmen moet altijd de gehele arm tot aan de schouder onbedekt zijn bij een non-wetsuit swim. Dus ook bij afstanden langer dan de OD (tot en met de OD gold dit al).

Fietsen: Gevaarlijk gedrag kan leiden tot een tijdstraf. In ieder geval is het rechts inhalen expliciet betiteld als ‘gevaarlijk gedrag’. Achteruitkijkspiegels zijn ook nadrukkelijk verboden. Schijfremmen zijn vanaf nu bij alle wedstrijden toegestaan, dus ook bij stayerwedstrijden.

Stayeren / inhalen: Een inhaalpoging moet zijn afgerond binnen:
– 25 seconden op afstanden groter dan OD
– 20 seconden op afstanden t/m de OD

Stayeren / net ingehaald zijn: atleten hoeven niet meer binnen de praktisch onwerkbare tijd van 5 seconden uit de stayerzone te raken als ze net zijn ingehaald. In plaats daarvan moet de net ingehaalde atleet wel een ‘continu achterwaartse beweging’ maken ten opzichte van de atleet direct voor hem of haar, totdat ze uit de stayerzone zijn en weer een inhaalpoging mogen wagen. EN ze moeten binnen de voor die afstand voorgeschreven inhaaltijd (dus 20 of 25 seconden) uit de stayerzone zijn, want anders is het alsnog een blauwe kaart voor stayeren.

Strafbox: tijdens het uitzitten van een tijdstraf mogen atleten hun eigen voeding en drank tot zich nemen maar geen voeding van andere atleten of publiek. Ze mogen echter niet toiletteren of aanpassingen aan hun kleding of materiaal maken. Deze acties leiden tot pauzering van de tijdstraf.

Tijdstraffen: Een atleet die een tijdstraf heeft en deze niet uitzit, kan alsnog de beslissing die leidde tot de tijdstraf in protest aanvechten. Wint de atleet het protest, dan vervalt de tijdstraf. Verliest de atleet het protest dan blijft de diskwalificatie staan die hij kreeg vanwege het niet-uitzitten van de tijdstraf.
Een beslissing aangaande stayeren is echter met ingang van dit jaar expliciet niet-aanvechtbaar, dus het is verstandig om een stayer-tijdstraf altijd uit te zitten, ook al ben je het er niet mee eens.

Pacing: op het parcours mocht het sowieso al niet, maar het ‘meelopen’ (of meefietsen) met een atleet langs (dus naast, buiten) het parcours is voor de betreffende atleet ook niet meer toegestaan. Dit resulteert eerst in een waarschuwing, maar bij niet direct reageren kan diskwalificatie voor de betreffende atleet volgen.

Voor degenen die zich in detail willen inlezen op alle wijzigingen voor 2018, is hier het nieuwe ITU-reglement te vinden. Alle belangrijke wijzigingen ten opzichte van 2017 zijn gemarkeerd met groen (toegevoegd/gewijzigd) of rood (verwijderd).

Momenteel wordt door de NTB-werkgroep Wedstrijdofficials (WGWO) hard gewerkt aan de Nederlandse vertaling van het ITU-reglement. Daarbij gaat de WGWO ook kijken naar de mogelijkheden om het wedstrijdreglement op onderdelen te vereenvoudigen / in te korten. De NTB volgt weliswaar het ITU-reglement, maar dit is behoorlijk omvangrijk. Met name omdat een aardig deel van de wedstrijdbepalingen alleen maar van toepassing zijn op de hoogste internationale wedstrijdniveaus. Daarnaast zijn er ook diverse regels (bijvoorbeeld kledingregels) die totaal niet aansluiten bij de gemiddelde triathlon of duathlon zoals wij die wekelijks op verschillende plaatsen in het land hebben. Om daarin meer helderheid te verschaffen, is besloten om sommige wedstrijdbepalingen te voorzien van een label vanaf welk ‘wedstrijdniveau’ deze van kracht is. Dan blijft uiteindelijk ook een set basisregels over die bij álle wedstrijden van kracht is. Daarbij wordt gedacht aan het indelen van de wedstrijdregels in vier categorieën:

  • Internationaal niveau
  • Nationaal eliteniveau (NK’s en Eredivisie)
  • Nationaal subtop-niveau (alle overige competitiewedstrijden + alle wedstrijden langer dan de OD)
  • Alle overige wedstrijden