Het Nederlandse officialcorps heeft de laatste jaren een forse kwaliteitsslag geslagen. Tot 2012 kon je het aantal officials dat op internationaal niveau kon opereren makkelijk op één hand tellen. Begin 2012 waren er vier officials die een officiële ITU Level-1 accreditatie hadden. Maar in de afgelopen vijf jaar is daar fors verandering in gekomen. Inmiddels telt het Nederlandse officialcorps twaalf Level-1 officials, en inmiddels daarbovenop ook nog eens elf officials op Level-2 niveau.

Official zijn leer je voornamelijk door het te doen. Om die reden stimuleren ITU en ETU niet alleen het opleiden van officials, maar ook dat officials internationale wedstrijden opzoeken om daar het geleerde in praktijk te brengen en kennis en ervaringen met buitenlandse collega-officials uit te wisselen. En dat is in de afgelopen jaren dan ook steeds vaker gebeurd.

Tot en met 2012 waren de optredens van Nederlandse officials bij internationale wedstrijden nog voornamelijk beperkt tot de ETU-races die gewoon in Nederland plaatsvonden. Wat dat betreft was er tot dat moment nog weinig internationale uitwisseling. Maar in het najaar van 2012 werden zeven Nederlandse officials opgeleid tot Level-2. En vanaf dat moment werd letterlijk èn figuurlijk het blikveld vergroot en ging het vervolgens hard.

In de jaren daarna bleven uiteraard de internationale wedstrijden op Nederlandse bodem vast in de kalender staan van deze mensen, maar maakten ze ook steeds vaker een tripje over de landsgrenzen. In de meeste gevallen overigens grotendeels op eigen kosten. In 2013 waren Nederlandse officials onder andere actief bij de WTS Grand Final in London, en ook bij WTS-races in Hamburg en Madrid. Het jaar daarop zwermden de Nederlandse officials nog veelvuldiger uit, met naast London en Hamburg ook optredens in Stockholm, Karlovy Vary, Genève, Schluchsee, Riga, Paguera en Kitzbühel. In 2015 en 2016 bleef die stijgende lijn er in zitten, met als hoogtepunten het optreden van twee officials bij de European Games in Baku vorig jaar, en het optreden van één official bij de Paralympische Spelen in Rio de Janeiro.

De uitstapjes naar buitenlandse wedstrijden gaan gelukkig niet ten koste van de inzetbaarheid bij Nederlandse wedstrijden. Niet alleen omdat daar afspraken over zijn gemaakt, maar ook omdat de verandering van spijs heeft doen eten bij de officials, en dat dit ook een aanzuigend effect heeft gehad op andere officials die in de afgelopen jaren ook zijn doorgestroomd naar Level-1 en Level-2. En alle ervaring die zij opdoen in buitenlandse wedstrijden, nemen zij ook weer mee terug naar de wedstrijden op eigen bodem, groot of klein.

In de komende jaren hoopt en verwacht de Werkgroep Wedstrijdofficials dat deze stijging in het deskundigheidsniveau binnen het Nederlandse officialcorps zich verder verbreedt. De basis om dit eenvoudiger te doen is inmiddels ook gelegd: vorig jaar wist de NTB haar opleidingsprogramma te accrediteren bij de ITU (als één van de twaalf landen wereldwijd), waardoor het makkelijker mogelijk is om zelf officials naar Level-1 op te leiden in plaats van hen naar de schaarse door ITU en ETU georganiseerde cursussen te sturen.