Veel triatleten maken gebruik van voedingssupplementen. Opvallend is dat supplementen onder triatleten aanmerkelijk meer gebruikt worden dan bijvoorbeeld onder zwemmers en schaatsers. Bij het gebruik van supplementen zijn voor- en tegenargumenten te plaatsen. Hieronder volgt een opsomming:

Argumenten tegen gebruik voedingssupplementen

 • 20 – 25% van de supplementen is vervuild (bv. met sporen van dopinggeduide stoffen); waarborgtesten, keurmerken of wat dan ook die op dit moment bij fabrikanten van supplementen bestaan, zijn niet waterdicht.
 • Alle noodzakelijke vitaminen, mineralen, etc. kun je ook uit de dagelijkse voeding halen; meer gebruik van vitamines/mineralen dan de dagelijks aanbevolen hoeveelheid is onzin.
 • Voedingssupplementen zijn in principe niet prestatie-bevorderend.
 • Supplementen zijn kostbaar; budget van atleet is beperkt en kosten van supplementen gaan wellicht ten koste van andere uitgaven, bijv. trainingsstages.
 • Sommige supplementen kunnen schadelijke bijwerkingen hebben.

Argumenten voor gebruik voedingssupplementen

 • Bij extreme omstandigheden (hoogte, hitte) kan aanvulling noodzakelijk zijn.
 • Op trainingsstages of naar wedstrijden in het buitenland heeft atleet geen controle over de voeding

Factoren die gebruik beïnvloeden/vergemakkelijken:

 • “Baat het niet, dan schaadt het niet” (kul-argument; ook al zou het niet baten, het kan wel degelijk schadelijk zijn)
 • “De concurrentie doet het ook”
 • De supplementen worden gesponsord aangeleverd

Opmerkingen

 • Voorkomen dient te worden dat het gebruik van pillen en poeders een excuus vormt om niet goed voor de normale voeding zorg te dragen.
 • Enkele atleten van de nationale selectie zijn indertijd op advies van de voedingadviseur van de NTB gestopt met het gebruik van supplementen. Geen van hen heeft tot nu toe negatieve effecten ondervonden.
 • Advies van producenten of sponsoren kan nooit onafhankelijk zijn. Check supplementen vooraf met een sportdiëtist of spreek het gebruik door met een onafhankelijk sportarts.
 • Bloedonderzoeken die door een fabrikant van voedingssupplementen worden uitgevoerd bij een atleet en die gebruik van voedingssupplementen indiceren, dienen altijd met scepsis te worden bekeken. Het bloedonderzoek zal zich focussen op bepaalde waardes, die wellicht kunnen worden tegengesproken door waardes die -mogelijk vanwege de kosten- niet zijn onderzocht. Verder zijn afwijkende waardes van het gemiddelde bij bloedonderzoek altijd multi-interpretabel.
 • De NTB adviseert triatleten op dit moment om geen voedingssupplementen te gebruiken. Ze zijn óf niet nodig, óf er zijn alternatieven. Het risico van een vervuild supplement is momenteel te groot en niet controleerbaar.
 • Voor veel supplementen bestaan medische alternatieven; vraag dit na bij je sportdiëtist of sportarts.