In het decembernummer van Triathlon Sport stond de onderstaande infographic over de ontwikkeling van de sport in de afgelopen jaren. Op transition.nl duiken we nog wat dieper in de cijfers.

Dat de sport in de lift zit, is iedereen die meer dan een paar jaar meeloopt duidelijk merkbaar. Niet zozeer aan het aantal evenementen (alhoewel ook daar wel enige groei in zit) maar meer in het aantal deelnemers per wedstrijd en het feit dat steeds meer wedstrijden ook steeds sneller volgeboekt raken. Voor Triathlon Sport hebben we de cijfers van de laatste tien jaar eens grondig doorgenomen. Daartoe hebben we de gegevens van 2006, 2009, 2012 en 2015 met elkaar vergeleken. Als het gaat om de algemene ontwikkeling geven we bij deze al een open deur alert af, omdat iedereen die al wat langer in deze sport meeloopt, die ontwikkeling in de afgelopen jaren om zich heen heeft kunnen zien gebeuren. Maar met dit kleine vergelijkende onderzoek is de voor iedereen waarneembare trend nu ook cijfermatig onderbouwd.

Waren er in 2006 nog in totaal 16.262 starters in NTB-wedstrijden, in 2015 is dat inmiddels gestegen naar net iets meer dan het dubbele daarvan: 33.882. En dat bij een redelijk gelijk aantal evenementen op de kalender: 133 in 2006, 138 in 2015. Maar alleen die twee jaren met elkaar vergelijken vertelt niet het hele verhaal, want in de tussentijd daalde het aantal evenementen wel naar onder de 120, om daarna weer terug te veren.
Wat binnen die totaalaantallen aan wedstrijden op de kalender ook meteen opvalt is dat het aantal triathlons fors is gestegen in die jaren: van 65 naar 83. Ook het aantal crosstriathlons en crossduathlons nam lichtjes toe. Zwemlopen en duathlon waren de grote dalers. Het aantal zwemlopen nam af van 23 naar 17, het aantal duathlons van 21 naar 14.

Als we kijken naar de verdeling over het land dan zien we daar ook een a-symmetrische ontwikkeling. Gemeten naar het aantal wedstrijden per inwoner was Flevoland al van oudher de ‘triathlonprovincie’ (nogal wiedes), maar dat is in de loop der jaren met de komst van Zeewolde, Urk en Emmeloord nog verder versterkt. Daarna was – en is – Overijssel de meest triathlondichte provincie, en ook daar is het aantal evenementen in de loop der jaren lichtjes gestegen. Ook veel andere provincies kenden een lichte stijging, maar de dalers zijn Drenthe, Friesland, Brabant en Zeeland. In die laatste provincie zijn in de afgelopen jaren zo’n beetje bijna alle multisport-evenementen van de kalender gevallen. Noord-Holland is qua evenementen in de afgelopen tien jaar bijna verdubbeld, voor een aardig deel dankzij de komst van een aantal wedstrijden in onze hoofdstad.

Qua chipgebruik is ook een forse stijging te zien. Was chiptiming tien jaar geleden nog een uitzondering en alleen aanwezig bij de grotere evenementen, in 2015 werd bij bijna de helft van het aantal evenementen op de kalender de tijd elektronisch waargenomen. Hoe lang gaat het duren voor dat 100% wordt?

Deel 3  Deel 2

 

Infographic TS december 2015