In het decembernummer van Triathlon Sport stond de onderstaande infographic over de ontwikkeling van de sport in de afgelopen jaren. Op transition.nl duiken we nog wat dieper in de cijfers. Vandaag het derde en laatste deel, waarbij we de deelnemersaantallen onder de loep nemen.

De ontwikkelingen die gisteren werden geschetst in het aantal afstandsseries, zien we ook terug in de deelnemersaantallen (duo’s en trio’s even niet meegerekend). Maar dan nog eens versterkt. Het aantal deelnemers op de mini-afstanden verdrievoudigde in de afgelopen jaren, net als het totaal aantal deelnemers op de sprintafstanden. Ook op de Olympische/kwart afstand en de lange afstand zien we nog een groei van circa 30%, maar de grote winnaar over de afgelopen jaren is toch de middenafstand. Startten in 2006 nog 380 atleten op een middenafstand, in 2015 was dat inmiddels uitgegroeid naar bijna 2700, ofwel een verzevenvoudiging.

Ook hier zien we dat deze ontwikkeling met name voortkomt uit de grotere deelname aan de wegtriathlons, en in enige mate ook uit de crosstriathlon en – duathlon. De competitiewedstrijden zorgen natuurlijk voor een vast, groot aantal deelnemers aan die wedstrijden die een van de Divisies herbergen, maar ook individueel zit de groei er in. De winterwedstrijden bleven in deelnemers over het totaal redelijk gelijk, al zien we wel een daling van het aantal deelnemers op de OD/kwart ten faveure van de kortere sprintafstand.
Duathlon was op dit front de enige echte daler. Op de lange afstand (Powerman) bleef het aantal deelnemers nagenoeg gelijk, maar op de standaardafstand halveerde het over de jaren.

Kijken we naar het aantal individuele deelnemers per afstandsserie op de triathlon, dan is er overal wel een stijgende lijn te zien. Gemiddeld trok de lange afstand in 2006 423 deelnemers per wedstrijd, dit jaar was het 672. De middenafstand groeide van gemiddeld 95 per wedstrijd naar 250, de OD van 117 naar 190, de sprint van 89 naar 218 en de mini-afstanden van 33 naar 53.

Ook als het gaat om de deelname van teams (duo’s, trio’s en sinds een paar jaar ook in beperkte mate in de vorm van relay-teams) zit er een duidelijke lift in. Wat het totaal aantal teamstarts in 2006 nog 880, in 2015 is dit gestegen naar liefst meer dan 2600. Het mag inmiddels – gelet op het voorgaande – vanzelfsprekend worden beschouwd dat de trio-teams bij de wegtriathlons hier het grootste aandeel in hebben.
En gelet op het feit dat veel mensen vaak voor het eerst proeven en ruiken aan de sport als trio of duo in een team, mag dus worden verwacht dat qua groei op individuele deelname aan met name triathlons de rek er nog niet uit is. Belangrijke vraag is wel: kan het aantal wedstrijden – en startseries per wedstrijd – deze groei ook blijven ondersteunen?
Als we zien dat de bestaande wedstrijden de laatste jaren al behoorlijk zijn gegroeid in deelnemersaantallen en aantal startseries, lijkt het het meest voor de hand liggen dat dat eigenlijk alleen maar kan als in de komende jaren het aantal wedstrijden ook gaat stijgen.

Al deze cijfers overziend, mag het geen verbazing meer wekken dat veel evenementen in de afgelopen jaren zijn gegroeid in deelnemersaantallen – en sommige evenementen zelfs fors. Dit jaar telden we twee evenementen op de kalender met meer dan 1000 deelnemers: Challenge Almere-Amsterdam (alleen al de zaterdagwedstrijd) en de septembereditie van de Bosbaantriathlon. En eigenlijk zouden we hier drie evenementen mogen schrijven, want als Holten niet op het laatste moment was gecancelled door de hitte, was ook daar de teller boven de 1000 uitgegaan.
Maar ook daaronder groeit het. Het aantal evenementen tussen de 700 en 1000 deelnemers groeide in de afgelopen jaren van 1 naar 4 (eigenlijk 5: Ironman Benelux, Veenendaal, Klazienaveen, ICAN Amsterdam en ook Didam als deze niet last-minute was geannuleerd), en het aantal evenementen met tussen de 500 en 700 deelnemers van 2 naar 14. Alleen het aantal zeer kleine evenementen, met minder dan 100 deelnemers, vertoonde een dalende trend.

Al met al dus bijzonder mooie cijfers, waar we als sport trots op mogen zijn. NOC*NSF benoemde de triathlonsport al als één van de sterkst stijgende sporten van de laatste jaren, daar waar bij veel andere sporten juist een dalende trend te zien is in het aantal beoefenaren. Wat gaan de de komende jaren nog meemaken?

Deel 2  Deel 1

 

Infographic TS december 2015