In het decembernummer van Triathlon Sport stond de onderstaande infographic over de ontwikkeling van de sport in de afgelopen jaren. Op transition.nl duiken we nog wat dieper in de cijfers. Vandaag het tweede deel, waarbij we meer inzoomen op de verschillende wedstrijdafstanden.

Kijken we namelijk binnen de evenementen naar de afstandsseries die er zijn, dan zien we over de hele linie een stijging, van 175 verschillende afstandsseries in 2006 (over 133 evenementen) naar 229 in 2015 (over 138 evenementen). Een stijging van 30%; er zijn dus per evenement op de kalender meer startseries bij gekomen. Soms meer startseries over dezelfde afstand, soms over andere afstanden, of beide. De start van de Eredivisie competitie in 2012 en vervolgens de komst van de 1e, 2e en 3eDivisie in de daaropvolgende jaren zijn daar mede debet aan.

Als we vervolgens de afzonderlijke afstanden onder de loep nemen, dan vallen twee dingen op. In de eerste plaats de groei van de kortste afstanden. Het aantal wedstrijdseries over de sprintafstand houdt gelijke tred met de overall-ontwikkeling, maar het aantal series over nog kortere afstanden is nog sterker gegroeid: die is meer dan verdubbeld. Het gaat daarbij voornamelijk om wedstrijden voor de jeugd, maar ook de Vrouwentriathlons leveren daar zeker een belangrijke bijdrage aan. De meest opvallende stijging vinden we op de middenafstand. Daar is het aantal startmogelijkheden bijna verdrievoudigd tussen 2006 en 2015.

Kijken we nog een stukje dieper, dan zien we dat deze ontwikkeling in de afstandsseries voor het overgrote deel op het conto te schrijven is van de triathlons. Maar ook de crosstriathlons en -duathlons dragen hieraan bij. Duathlon en de wintertriathlon/duathlon blijven op dit punt nagenoeg op de nullijn en ontwikkelden zich op dit punt niet echt door de jaren heen, net als binnen de triathlon het aantal afstandsseries over de Olympische/Kwart afstand.

Deel 3  Deel 1

 

Infographic TS december 2015