Lange tijd was de bewering dat sex en topprestaties in de sport niet samengaan onaantastbaar. En bij sommige sporten geldt dat nog steeds, bijvoorbeeld in de bokswereld. Sex voor de wedstrijd is een eeuwenoude discussie die wellicht ook nooit ophoudt. Het zal ook mede verband houden met de calvinistische opvatting dat als je iets lekkers of leuks doet, je je daarna enigszins schuldig behoort te voelen en je er op de een of andere wijze voor moet ‘boeten’.

Onderzoek bij marathonlopers lijkt aan te tonen dat de loopprestatie toeneemt na een vrijpartij de avond ervoor. Ook omgekeerd werkt het positief op elkaar in: hardlopen zou ook bevorderlijk zijn voor je sexleven.
Voorafgaand aan de marathon van Londen heeft ooit een onderzoek plaatsgevonden onder de deelnemers. Gevraagd werd naar hun persoonlijke gedragingen voor een wedstrijd. De resultaten waren op zijn zachtst gezegd opmerkelijk. Ongeveer de helft van de respondenten gaven aan nooit sex voor een grote wedstrijd te hebben – zij hadden immers hun rust hard nodig. Echter, de groep die wel sex voor de wedstrijd had, had gemiddeld snellere finishtijden dan de groep die zich onthield. Er van uitgaande dat in de conclusies van dit onderzoek ook rekening is gehouden met de leeftijd van de respondenten, mag worden geconcludeerd dat sexuele onthouding onnodig is in het geval van marathlonlopen (en waarschijnlijk dus ook bij andere vormen van duursport…)

Ook het ontspannen en positieve gevoel dat men krijgt als gevolg van een vrijpartij kan bevorderlijk werken op een duurprestatie kort daarna. Net als bij het gevoel van verliefdheid kunnen de ‘love’ hormonen die deze stemming veroorzaken de prestatie sterk bevorderen. Zo is het nog altijd staande Nederlandse marathonrecord van Gerard Nijboer (uit 1991) neergezet in een periode van verliefdheid. Dave Scott heeft in een soortgelijke amoureuze toestand in 1989 (Lake Biwa) de lang onaantastbare wereldbesttijd op de hele triathlon neergezet. En zij zullen ongetwijfeld niet de enigen zijn.

En dan komen we bij de kern van de zaak, het zit waarschijnlijk vooral tussen de oren, want zeg nou eens eerlijk: wat stelt een stevig potje sex – in termen van duursport – nou voor qua inspanning, toch helemaal geen fuck (pun intended).

Mensen die denken dat sex voor de wedstrijd slecht is, dat je op het moment van “pieken” alleen maar met de te leveren prestatie bezig moet zijn en nergens anders mee, zouden zich mogelijk danig kunnen vergissen. Concentratie is goed, maar een al te grote focus op de prestatie en het daaraan ondergeschikt maken van andere zaken, kan juist resulteren in verminderende prestatie. Bijvoorbeeld kan een te grote spanning leiden tot niet kunnen inslapen, met als gevolg: niet volledig uitgerust aan de start verschijnen. Sex zou dan juist voor enige afleiding en ontspanning kunnen zorgen.

Echter, net als enige plankenkoorts er bij sommige mensen voor kan zorgen dat zij ‘op scherp’ staan en daardoor optimaal presteren, kan een bepaalde mate van ontspanning en een positieve stemming daar ook voor zorgen. Hoe vaak hoor je niet dat iemand achteraf verzucht dat ze er eigenlijk vandaag niks van hadden verwacht omdat ze van tevoren eigenlijk nauwelijks met de wedstrijd bezig waren, maar desondanks (ver) boven de eigen verwachtingen presteren.