Nieuwe ITU-reglementen per direct ingevoerd

NIEUWEGEIN – De ITU heeft vorige week haar nieuwe wedstrijdregels voor 2011 gepubliceerd. Ondanks het feit dat wijzigingen op de internationale reglementen normaal gesproken pas in het daaropvolgende jaar in Nederland worden doorgevoerd, is het nu in het belang van de sport hier niet mee te wachten tot 2012. De nieuwe reglementen worden dan ook met onmiddellijke ingang ingevoerd.

De Werkgroep Wedstrijd Officials van de NTB heeft zich de afgelopen dagen over de regels gebogen en deze vertaald, en waar nodig omgezet naar de Nederlandse situatie. Verwacht wordt dat in de nieuwe situatie de meeste discussie over de eerder aangekondigde regelwijzigingen van de baan zal zijn.

De belangrijkste wijzigingen zijn als volgt samen te vatten:

  • Sturen: Het probleem met de afmetingen van de lig-/opzetsturen bij niet-stayerwedstrijden is van de baan. Sturen mogen uitsteken tot maximaal de voorzijde van het voorwiel, en de losse delen hoeven niet meer door middel van een brug met elkaar te worden verbonden.
  • Banden: Ook de 29-inch band in de crosswedstrijden is nu toegestaan.
  • Gele kaart: Deze heeft een meer officieel karakter gekregen en daar is nu ook een tijdstraf aan verbonden. De tijd is afhankelijk van de overtreding en ook van het soort wedstrijd (lengte). Bij het stayeren bijvoorbeeld kan de straftijd variëren van één tot vijf minuten. Een veelvoud aan geel kan tot rood leiden.
    De straf wordt internationaal eventueel ‘uitgezeten’ in een strafbox, maar mag ook ter plekke worden voltrokken/
  • Zwarte kaart: Deze is geheel verdwenen.
  • Paratriatleten: Het daarover gaande artikel 16 in het reglement is flink uitgebreid.
  • Kleding: De bijlage van de ITU met kledingregels voor age-groupers gaat voor de doorsnee wedstrijd te ver. Deze lijkt met name van toepassing op age-groupwedstrijden bij EK’s en WK’s. Om deze reden zijn nu in het Nederlandse reglement aanvullende regels opgenomen bij het fietsen en lopen waarin wordt bepaald dat normale kleding toegestaan is, maar dat deze correct gedragen dient te worden.
  • Straffen: In bijlage L is een verzamelstaat van alle overtredingen en bijbehorende straffen opgenomen. Dit is een verbetering ten opzichte van de oude situatie en maakt het mogelijk om in één oogopslag de overtreding en de sanctie aan elkaar te koppelen.

Verder hebben veel van de bijlagen uit het ITU-reglement alleen betrekking op internationale wedstrijden. Besloten is daarom een aantal bijlagen niet meer te vertalen en slechts een verwijzing op te nemen naar het Engelstalige ITU-reglement.

De (inmiddels vertaalde) reglementen zijn nu te vinden op de NTB-site.