Tot en met 2007 kende het wedstrijdreglement – zowel nationaal als internationaal – geen specifieke bepalingen met betrekking tot off-road triathlon. Een aantal Nederlandse organisatoren, verenigd in de X-Athlon Off-road Tour, was dat een doorn in het oog omdat de algemene bepalingen in het wedstrijdreglement onvoldoende aansloten bij de (nationaal en internationaal) in off-road triathlons en -duathlons gangbare praktijk. Zij hebben in 2007 het initiatief genomen en een voorstel voor toevoeging van een aantal off-road bepalingen ingediend. Deze zijn vervolgens voor het overgrote deel door de NTB overgenomen in het nationale wedstrijdreglement dat met ingang van 2008 van kracht is.

Nu is als principe vastgelegd dat tijdens off-road wedstrijden alleen mountainbikes zijn toegestaan. De maximale banddiameter van de mountainbike is 29 inch. De minimale bandbreedte is 1,5 inch (599-40) wat inhoudt dat het dikste deel van de band niet kleiner mag zijn dan 40 mm. Profielbanden en/of slickbanden zijn toegestaan, afhankelijk van de conditie van het grondoppervlak.

Verder is het in off-road wedstrijden officieel toegestaan om te stayeren. Anders dan in de ITU-style stayerwedstrijden, geldt dat atleten die bij off-road wedstrijden op een ronde zijn gezet niet uit de wedstrijd worden genomen, en dat deelnemers (zoals bij de gewone triathlons ook het geval is) zelf voor alle benodigde materialen en voorzieningen moeten zorgen tijdens de wedstrijd en dus geen hulp van anderen mogen aannemen.

Bij het lopen zijn hardloopschoenen met spikes toegestaan. Uiteraard is het daarbij aan de atleet of hij/zij daarvoor kiest, afhankelijk van de omstandigheden van het loopparcours.