Nee, dat hoeft niet (meer). Vroeger was het wel zo dat men tenminste een halve triathlon volbracht moest hebben om in Almere te starten. Tegenwoordig is die kwalificatie-eis vervallen en kan iedereen inschrijven.

Of het ook verstandig is, moet je als atleet zelf bepalen. Volgens de reglementen kan de wedstrijdleider van te voren wel verlangen dat je “een bewijs van zwemvaardigheid” kunt overleggen, maar in de praktijk zal dit niet voorkomen.
Uiteraard moet je bij inschrijving je NTB-licentie meenemen en op verzoek kunnen tonen aan de organisatie. Met ingang van het seizoen 2007 is een NTB-licentie niet meer verplicht en kan men ook op een zogeheten daglicentie deelnemen.