Ironman, Powerman en XTERRA zijn titels van internationale circuits van (top)wedstrijden, elk op hun eigen gebied. Ironman richt op de klassieke lange-afstands triathlon, XTERRA op de off-road triathlon en Powerman op de lange-afstands duathlon. Alle drie de titels staan – elk binnen de eigen discipline – in de praktijk voor toonaangevende en strak georganiseerde internationale topwedstrijden, vaak met grote prijzenpotten en sterke deelnemersvelden.

Ironman en XTERRA staan echter voor veel meer dan alleen een serie van wedstrijden, het zijn óók merken en marketingconcepten. De organisaties achter Ironman en XTERRA benaderen de sport vanuit een commerciële basis en bewaken hun merk zeer nauwgezet. Naast deze twee grote wedstrijdcircuits zijn er in de afgelopen jaren nog andere opgericht, zoals Challenge en Tri-Star.

Ironman wordt bestierd door de World Triathlon Corporation. Dit sportmarketingbedrijf is ontstaan uit de organisatie van de Ironman Triathlon van Hawaii en is de licentieverschaffer voor alle wedstrijden ter wereld die het Ironman-logo (de ‘M-dot’) voeren. Wedstrijden binnen het Ironmancircuit gaan over de klassieke afstand (3,8km zwemmen , 180km fietsen en 42,2km lopen), maar ze hebben in de afgelopen jaren ook twee andere circuits over kortere afstanden ingesteld: het Ironman 70.3 circuit voor wedstrijden over de halve afstand (1,9km zwemmen, 90km fietsen en 21,1km lopen; de term ‘70.3’ slaat op het aantal af te leggen mijlen) en het Ironman 5150 circuit voor wedstrijden over de Olympische afstand (1,5km zwemmen, 40km fietsen en 10km lopen; waarbij de term ‘5150’ afgeleid is van het aantal af te leggen kilometers: 51,50).

Alle wedstrijden in het Ironman circuit fungeren als kwalificatiewedstrijden voor het kroonjuweel: de Ironman World Championships in Kailua-Kona (Hawaii). Naast het wedstrijdcircuit is ook de merchandising (sportkleding, wetsuits en aanverwante zaken) in handen van de WTC. Ook regelt de WTC diverse reglementaire en verzekeringstechnische zaken voor de aangesloten organisaties.

XTERRA is een concept van het Hawaiiaanse sportmarketingbedrijf TEAM Unlimited, en is ontstaan vanuit de off-road triathlon die het bedrijf rond 1995 zelf organiseerde. XTERRA-wedstrijden bestaan uit ongeveer 1500 meter zwemmen in buitenwater, circa 30 km mountainbiken en 10-12 km crosslopen. XTERRA is inmiddels ook wereldwijd uitgevlogen en TEAM Unlimited fungeert als licentieverschaffer voor het verbinden van dat merk en bijbehorend logo aan wedstrijden. Net als bij Ironman fungeren alle internationale XTERRA-wedstrijden als kwalificatiewedstrijd voor de XTERRA World Championships, welke (toevalligerwijs) ook plaatsvinden op Hawaii, maar dan op het eiland Maui. En net als bij hun grote voorbeeld Ironman begeeft ook XTERRA zich stevig op de merchandising van aan het merk verbonden kleding, wetsuits, fietsen et cetera.

Powerman is in vergelijking met Ironman en XTERRA als concept minder commercieel uitgebaat. Het concept is ontstaan vanuit de Powerman Triathlon in het Zwitserse Zofingen en wordt gerund door de International Powerman Association, een samenwerkingsverband van de lange-afstands duathlons die zich onder dat label hebben verenigd.

Andere commerciële circuits
In navolging van het succes van met name Ironman zijn er in de afgelopen jaren ook diverse andere commerciële wedstrijdcircuits ontstaan, zoals de Challenge Family, de Tri-Star wedstrijden. Challenge is voortgekomen uit de triathlon van Roth, die tot en met 2001 in het Ironmancircuit zat. Vanaf 2002 is Roth zelfstandig verder gegaan onder de naam ‘Challenge Roth’, en in 2008 hebben ze deze formule verder in de markt gezet voor wedstrijden over de klassieke en de halve afstand. Tri-Star timmert sinds 2009 aan de weg met een afwijkend triathlonformat, te weten de Tri-Star 222 (2km zwemmen, 200km fietsen en 20 km lopen) en Tri-Star 111 (over de halve afstanden).

Relatie met triathlonbonden
Ironman, Powerman en XTERRA zijn in beginsel commercïële en private concepten, en staan daarmee los van de nationale en internationale triathlonbonden, die immers de triathlon- en duathlonsport als totaal en vanuit het beginsel van algemeen belang vertegenwoordigen. Dit wil overigens niet zeggen dat deze drie merken op voet van oorlog staan met de triathlonbonden. Vaak wordt er op nationaal niveau uitstekend samengewerkt, al kunnen er op diverse onderdelen soms wat spanningen bestaan. In veel gevallen zijn de wedstrijden die binnen de circuits van Ironman, Powerman en XTERRA dermate toonaangevend en sterk bezet dat deze ook in belangrijke mate positief bijdragen aan de sport als geheel.

Echter, op mondiaal niveau, met de International Triathlon Union is de relatie te kenschetsen als ijselijk. Ironman en XTERRA worden door de ITU gezien als ondermijning van hun zeggenschap over de sport en zijn daarom binnen ITU-gelederen lange tijd doodgezwegen. De laatste jaren staat de ITU weer wat meer open tegenover de commerciële loten aan de triathlonsport.