De lactaat-test kan zowel in het lab als ‘in het veld’ worden uitgevoerd. Er zijn tegenwoordig handige lactaatmetertjes in de handel verkrijgbaar. Bij de lactaattest wordt bij verschillende inensiteitsniveaus een beetje bloed afgenomen. In dat bloed wordt het gehalte aan lactaat (melkzuur) bepaald.

Zuurstof is nodig voor de volledige, aerobe stofwisseling van glucose. Glucose wordt dan met behulp van zuurstof omgezet in energie, water en kooldioxide. Bij anaerobe stofwisseling wordt glucose in zonder zuurstof omgezet in energie, kooldioxide en melkzuur. Dit melkzuur wordt vervolgens uit de spieren getransporteerd en gaat via het bloed naar de lever voor verdere afbraak of omzetting terug naar glucose.

De hoeveelheid lactaat in het bloed kan dus iets zeggen over de intensiteit van de inspanning.

  • Lage lactaatwaarden (kleiner dan 2 millimol per liter) in het bloed duiden op een lage inspannings-intensiteit; het lichaam maakt nog in overwegende mate gebruik van de aerobe stofwisselingssystemen.
  • Bij toenemende intensiteit van de inspanning zullen de spieren meer gebruik gaan maken van anaerobe systemen, en zal door het toenemende uitstoten van lactaat in het bloed de concentratie toenemen. Lactaatafvoer via het bloed is dan nog in evenwicht met de opname in de lever en vervolgens de verwerking ervan.
  • Bij verder toenemende intensiteit is op een bepaald moment de lever niet meer voldoende in staat om het door de spiieren gevormde en in het bloed uitgestoten lactaat op te nemen voor verdere verwerking. Het lactaat hoopt zich op in het bloed. Dit wordt geassocieerd met het gevoel van ‘verzuring’. Het punt waarop de lactaat-curve fors begint te stijgen, noemt men het omslagpunt en wordt geassocieerd met de anaerobe drempel (AND).

Lees ook onze andere artikelen over de verschillende testen die er zijn:

Wat is de 220-test?
Wat is de Ademfrequentietest?
Wat is de Conconi-test?
Wat is de VIAD-test?
Wat is de Maximale Hartslagtest?
Wat is de Zoladz-test?
Wat is de RQ-test?
Wat is de ‘anaerobe drempel’?