Een andere testmethode is de ademfrequentietest. Bij deze test wordt (zoals de naam al aangeeft) de ademfrequentie gemeten bij verschillende intensiteiten. Bij intensiteiten boven de anaerobe drempel zal de ademfrequentie onevenredig toenemen.

De ademfrequentietest kan als volgt worden uitgevoerd: in een aantal stappen van enkele minuten wordt een bepaalde constante snelheid aangehouden. Meteen na deze periode wordt de ademfrequentie geteld. Vervolgens wordt de snelheid een stapje opgevoerd en wordt weer na enkele minuten op die snelheid de ademfrequentie geteld. Na de test worden snelheid en ademfrequentie in een grafiek tegen elkaar uitgezet. De anaerobe drempel is het omslagpunt in de grafiek (die vanaf daar steiler zal gaan lopen). Vanaf dit punt stijgt de ademfrequentie onevenredig snel in relatie tot de snelheid.

Lees ook onze andere artikelen over de verschillende testen die er zijn:

Wat is de 220-test?
Wat is de Conconi-test?
Wat is de VIAD-test?
Wat is de lactaattest?
Wat is de Maximale Hartslagtest?
Wat is de Zoladz-test?
Wat is de RQ-test?
Wat is de ‘anaerobe drempel’?