De VIAD-test (VIAD = Vermoedelijke Individuele Anaerobe Drempel) is een test op basis van hartfrequentie. Deze test moet altijd sportspecifiek worden uitgevoerd, omdat de conclusies van een looptest niet zondermeer te extrapoleren zijn naar bijvoorbeeld het fietsen. De VIAD-test mee de hartfrequentie bij verschillende snelheden. De VIAD-test kan worden beschouwd als een verbeterde versie van de (achterhaalde) Conconi-test.

De VIAD-test wordt vaak als volgt uitgevoerd: in een aantal stappen van ca. 5 minuten (deze stappen mogen niet te kort duren!) wordt een bepaalde constante snelheid aangehouden. Meteen na deze periode wordt de hartslag gemeten. Vervolgens wordt de snelheid een stapje opgevoerd en wordt weer na enkele minuten op die snelheid de hartslag gemeten. Na de test worden snelheid en hartslag in een grafiek tegen elkaar uitgezet. De VIAD is het omslagpunt in de grafiek (die vanaf daar wat afvlakt). Vanaf dit punt stijgt de hartslag niet meer evenredig met de toegenomen snelheid.

Eventueel kan men bij de VIAD-test tussen de verschillende snelheidsstappen een korte pauze (van ca. 1 minuut) inlassen en vervolgens net voor aanvang van de volgende snelheidsstap de hartslag opnieuw meten. Deze ‘rusthartslag’ is uiteraard lager dan de hartslag aan het eind van een snelheidsstap. Zolang het VIAD-omslagpunt nog niet is bereikt, zal de ‘rusthartslag’ redelijk constant op één lijn blijven. Boven de VIAD zal ook deze hartslag gaan stijgen. Immers, het herstel blijft vanaf dan achter, en zal het hart in de herstelperiode harder moeten blijven pompen.

De test is uitermate geschikt om trainingseffecten in kaart te brengen. Bij verschuiving van de grafiek naar rechts kan men bij een bepaalde hartslag een hogere snelheid bereiken. Anders gezegd kan men bij dezelfde intensiteit een hogere snelheid ontwikkelen. Er is dan dus sprake van progressie.

Lees ook onze andere artikelen over de verschillende testen die er zijn:

Wat is de 220-test?
Wat is de Ademfrequentietest?
Wat is de Conconi-test?
Wat is de lactaattest?
Wat is de Maximale Hartslagtest?
Wat is de Zoladz-test?
Wat is de RQ-test?
Wat is de ‘anaerobe drempel’?