Dit is een vraag die niet zondermeer met een ‘ja’ of een ‘nee’ kan worden beantwoord. Het hangt namelijk sterk af van hoe je de sport beoefent. Sommigen stellen dat triathlon door de combinatie van drie verschillende sportonderdelen in beginsel minder blessuregevoelig is dan het beoefenen van de monodisciplines zelf. Anderen zijn juist van mening dat een triatleet dermate hard moet trainen dat triathlon wel een ongezonde sport moet zijn.
Een vergelijkend onderzoek tussen triathlon en andere (duur)sporten is nooit gedaan, dus de vraag kan niet eenduidig beantwoord worden.

Er zijn in het (recente) verleden wel enkele onderzoeken gedaan bij triatleten. In het algemeen kan geconcludeerd worden dat er (net als bij andere sporten) naarmate er intensiever getraind wordt, de kans op blessures toeneemt. Hoe hoger het ambitieniveau van de triatleet zelf, des te groter de kans op blessures. Met name het lopen blijkt blessuregevoelig.

Triatleten die zich toeleggen op de lange afstand lijken minder blessuregevoelig dan triatleten die zich op de kortere afstanden toeleggen. Dit kan uiteraard ook samenhangen met het feit dat op de korte afstanden zowel de training als de wedstrijden zelf vaak intensiever verlopen.

Uit een Duits onderzoek is gebleken dat bijna driekwart van de deelnemers aan de Ironman Europe ooit wel eens een blessure heeft gehad. In de meeste gevallen ging het daarbij vooral om milde en kortstondige blessures, zoals kneuzingen en schaafwonden. Ongeveer eenderde van de ondervraagden had ooit een spier- of peesblessure opgelopen; dit soort blessures leidden in de meeste gevallen tot langduriger of chronische klachten. Een mogelijke oorzaak van dat laatste is omdat men in de meeste gevallen zichzelf te weinig tijd gunde voor het herstel en te snel weer de trainingen heeft hervat.

De kans op een blessure wordt verkleind door de volgende aanbevelingen in de praktijk te gebruiken:

  • Doe altijd goede warming-up en cooling-down
  • Neem blessures in de voorbereiding op het seizoen zeer serieus en laat ze voldoende herstellen. Het vaak gehoorde “het gaat al weer beter” als argument om het trainen weer uit te bouwen kan je later in het seizoen alsnog gaan opbreken. Consulteer een sportarts indien een blessure niet binnen twee weken volledig genezen is.
  • Maak een goede planning van de voorbereiding op het nieuwe seizoen en houd daarbij de hoeveelheid en intensiteit van met name de looptrainingen goed in de gaten. Je kunt natuurlijk een deel van je looptrainingen op een minder belastende manier verrichten, bijvoorbeeld door aquarunning of op de crosstrainer.
  • Blijf ook in wedstrijden veiligheid en je gezondheid voorop stellen. Neem niet teveel risico’s.