De RQ-test is een laboratoriumtest waarbij de opname van zuurstof en de uitstoot van kooldioxide in de adem worden gemeten. De ingeademde zuurstof wordt gebruikt bij de volledige, aerobe verbranding van glucose naar energie, water en kooldioxide. De kooldioxide wordt vervolgens weer uitgeademd.

Normaliter houden zuurstofopname en kooldioxide-uitstoot elkaar redelijk in evenwicht (RQ=1). Bij een toenemende intensiteit van inspanning zal het lichaam echter meer overgaan op anaerobe stofwisselingssystemen, waarbij dus geen zuurstof meer benodigd is, maar waarbij wel kooldioxide ontstaat. Het verbrandingsniveau van glucose houdt geen gelijke tred meer met de zuurstofopname, en het aandeel uitgeademde kooldioxide tegen het aandeel ingeademde zuurstof neemt toe. Het punt waarbij het evenwicht tussen zuurstof en kooldioxide verdwijnt, wordt het omslagpunt genoemd en wordt geassocieerd met de anaerobe drempel (AND).

Lees ook onze andere artikelen over de verschillende testen die er zijn:

Wat is de 220-test?
Wat is de Ademfrequentietest?
Wat is de Conconi-test?
Wat is de VIAD-test?
Wat is de lactaattest?
Wat is de Maximale Hartslagtest?
Wat is de Zoladz-test?
Wat is de ‘anaerobe drempel’?