Orthomoleculaire voeding (‘orthos’ = juist, optimaal) is een vooral preventieve therapie waarbij men probeert de mens duidelijk te maken dat er tekorten in de voeding aanwezig zijn die vitale levensprocessen bedreigen. Tekorten aan bijvoorbeeld vitaminen, mineralen en aminozuren (de bouwstoffen van eiwitten en enzymen). Twee aspecten spelen hierbij een belangrijke rol: de individuele verschillen tussen mensen en het betreffende voedingsmiddel, dat afhankelijk van de teelt (door bodemgesteldheid, bemesting) een geheel eigen voedingswaarde kent.

Veel aanhangers van de orthomoleculaire voedingsleer, en in hun kielzog ook de leveranciers van orthomoleculaire preparaten, gaan er van uit dat onze voeding, als gevolg van de moderne industrie, niet meer die gezondheid biedt die ze zou kunnen en moeten geven. Bijvoorbeeld door intensieve bemesting, waardoor wortels niet meer de diepere bodemlagen bereiken waarin juist belangrijke mineralen zitten. Maar ook de samenstelling van die mineralen in de bodem is al langer niet geheel betrouwbaar (vandaar de groeiende populariteit van de biologische landbouw).

Doorgaans liggen de bij de orthomoleculaire voedingsleer te consumeren hoeveelheden van een vitamine of mineraal hoger dan bij de doorsnee richtlijn. Primaire lichaamstaken zullen, zo stellen de orthomoleculairen, bij het aanouden van de normale richtlijnen geen gevaar lopen, maar allerlei secundaire functies komen niet aan bod. En die kunnen het leven juist aanzienlijk vergemakkelijken of verlengen.

Aparte preparaten dienen dus tekorten aan te vullen. Uit de aard van deze therapie vloeit voort dat de toepassing zéér persoonsgebonden is. Heeft u geen tijd of geld voor een onderzoek naar individuele tekortkomingen, dan kunnen multi-vitaminen/mineralenpreparaten u een heel eind op weg helpen. Laat u wel informeren door een deskundige of via de literatuur.

Meer lezen over voeding?
Wat is het nut van anti-oxidanten?
Wat moet ik eten tijdens het sporten?
Is het verstandig om glycerol te gebruiken bij warm weer?
Voeding en duursport, inleiding in de voedingsleer
Voedingsbestanddelen en prestatie
Voedingstips tijdens lange duurinspanningen