ntb-logoDe Nederlandse Triathlon Bond of kortweg NTB, is het landelijk overkoepelend orgaan voor de behartiging van de belangen van de triathlon- en duathlonsport. Wat dat betreft is de NTB vergelijkbaar met andere sportbonden zoals de KNVB (voetbal), KNZB (zwemmen), KNWU (wielrennen) of de KNAU (atletiek). De NTB is net als de meeste sportbonden aangesloten bij NOC*NSF.

Vrijwel alle triathlonverenigingen (of triathlon-afdelingen van atletiek-, wieler- of zwemverenigingen) zijn aangesloten bij de NTB, het als het overgrote deel van de triathlon-organisaties.

De NTB behartigt zowel nationaal als internationaal de belangen van de triathlon- en duathlonsport (beter gezegd: alle multi-disciplinaire duursport) in Nederland. Dit betekent ondermeer dat de NTB ondermeer zorg draagt voor de reglementering van de sport en de ontwikkeling van het sportbeleid (topsport, breedtesport, promotie). Daarnaast ondersteunt de NTB verenigingen en organisaties op allerlei gebied met advies, diensten etc. Ook verzorgt de NTB opleidingen voor bv. triathlon-trainers en wedstrijd-officials. De NTB is ook de uitgever van het enige Nederlandstalige triathlon-magazine “Triathlon/Duathlon Sport”.

De NTB is ook verantwoordelijk voor de organisatie van de Nederlandse Kampioenschappen triathlon en duathlon. Verder participeert de NTB – als de Nederlandse vertegenwoordiger van de triathlonsport – in internationale organen als de Europese Triathlon Unie (ETU) en de International Triathlon Union (ITU), de wereldbond.
DE NTB werkt sinds begin 2002 nauw samen met de KNWU, en sinds 2010 ook met de KNZB.

Om een evenement onder NTB-vlag te organiseren, hebben de organisatoren een (organisatie)licentie nodig. Tegelijkertijd heeft iedereen die wil meedoen aan een evenement dat plaatsvindt onder auspicien van de NTB, ook een licentie nodig. Dit kan overigens ook een daglicentie zijn voor een eenmalige deelname. Met die licentiestructuur zijn diverse zaken landelijk uniform geregeld, zodat men als atleet en organisatie weet wat men kan verwachten. Enkele voorbeelden daarvan zijn: (kwaliteits)standaarden voor wedstrijden, reglementering voor (maximale) inschrijfgelden en wedstrijdjurering.

Het bureau van de NTB is gevestigd in het ‘Huis van de Sport’ (een gezamenlijke accommodatie van diverse nationale sportbonden) in Nieuwegein. Het bureau werkt onder de verantwoordelijkheid van het Bondsbestuur, dat gekozen wordt door de bondsvergadering. Deze bondsvergadering is het hoogste orgaan binnen de organisatie, die uiteindelijk het beleid van de bond vaststelt. De bondsvergadering bestaat uit afgevaardigden, die op hun beurt gekozen worden door de leden (atleten, verenigingen en wedstrijd-organisaties) uit de vijf regionale afdelingen van de bond. Onder het bestuur ressorteren verder nog diverse commissies en werkgroepen die het bestuur ondersteunen en adviseren op specifieke onderdelen van het beleid (bv. de Werkgroep Wedstrijdofficials, de Tuchtcommissie, de Werkgroep Breedtesport etc.)

De NTB is als volgt te bereiken:
Bezoek: Wattbaan 31-49, 3439 ML Nieuwegein
Post: Postbus 1267, 3430 BG Nieuwegein
Telefoon: 030 – 751 37 70
Fax: 030 – 751 37 71
Tel. 030 751 37 70 / fax 030 751 37 71

E-mail: info @ triathlonbond.nl
Website: http://www.triathlonbond.nl
Twitter: @triathlonNL
Facebook: http://www.facebook.com/NederlandseTriathlonBond