Voor het bepalen van de anaerobe drempel wordt vaak (veelal door minder deskundige personen) gemakshalve gebruik gemaakt van een simpele formule gebaseerd op je leeftijd. Met de standaardformule van 220 – leeftijd wordt dan de zogenaamde ‘maximale hartslag’ bepaald, en vervolgens is dan de AND 90% daarvan. Klaar.

Recenter hebben Noorse onderzoekers een ruwe methode bedacht die op basis van je leeftijd een (iets) betere inschatting kan maken van je maximale hartslag. Zij kwamen tot de volgende formule: 211 – (0,64 X leeftijd). Zelf gaven ze een foutmarge van 11 slagen per minuut op.

Beide methoden zijn ongetwijfeld beter dan niets, maar kunnen nauwelijks accuraat genoemd worden, laat staan een test. Het gaat ook volledig voorbij aan eventuele sportspecifieke aspecten, persoonlijke conditie et cetera. Het is dus af te raden om te werken met deze “testmethode”.

Lees ook onze andere artikelen over de verschillende testen die er zijn:
Wat is de Ademfrequentietest?
Wat is de Conconi-test?
Wat is de VIAD-test?
Wat is de lactaattest?
Wat is de Maximale Hartslagtest?
Wat is de Zoladz-test?
Wat is de RQ-test?
Wat is de ‘anaerobe drempel’?