NK voor age-groups in Holten toch zonder stayeren

HOLTEN – Op zaterdag 10 juli wordt in Holten voor het eerst in Nederland een World Cup wedstrijd georganiseerd. Holten is dit jaar tevens het toneel van het Nederlands Kampioenschap op de Olympische Afstand. De organisatie van de World Cup wedstrijd heeft een aantal aanpassingen van het NK-programma noodzakelijk gemaakt. Eén daarvan is de deelname van een selectie van Nederlandse atleten in de World Cup serie. De NK-titels in de overall- en neosenioren-categorie zullen te verdienen zijn in deze startserie.

Na bestudering van alle opties zijn de Nederlandse Triathlon Bond en de Stichting Triathlon Holten tot de conclusie gekomen dat het organiseren van een NK voor de overig atleten (age-groupers) waarbij stayeren is toegestaan leidt tot een aantal wedstrijdtechnische en organisatorische knelpunten. Afgelopen week is daarom na uitvoerig overleg besloten het NK voor age-groupers (in tegenstelling tot eerdere berichtgeving en de situatie zoals we die voorgaande jaren in Stein gewend waren) te organiseren in een startserie waarin stayeren niet is toegestaan. Daarbij zal gebruik worden gemaakt van het fietsparcours over de Holterberg, met twee rondes van 16 kilometer (totale afstand met aanloop: 43 km). Deelnemers aan het NK OD starten om 10:15 en dienen na 12:10 het fietsparcours te hebben verlaten in verband met de start van de World Cup wedstrijd.

Omdat de masters (40+) op zondag 4 juli – minder dan één week voor de wedstrijd in Holten – in Utrecht hun eigen NK OD hebben, waarin stayeren eveneens niet is toegestaan, is besloten de NK-startserie in Holten alleen open te stellen voor NTB-leden in de leeftijdscategorieën 20-24 / 25-29 / 30-34 en 35-39. Masters zullen samen met niet NTB-leden worden ingedeeld in een aparte serie die voorafgaand aan het NK van start gaat. Hierin zijn geen NK-medailles te verdienen. In beide startseries zijn 135 startplaatsen beschikbaar.

Bronnen:
Christie Brouwer, NTB
Stichting Triathlon Holten