ITU breekt officieel met Ironman

GAMAGORI (JAP) – Tijdens het jaarlijkse ITU-congres, dat plaatsvond in het kielzog van het WK in Gamagori, heeft de ITU met algemene stemmen een resolutie aangenomen dat ze niet langer Ironman-evenementen sanctioneren. De stap van de WTC om zelfstandig reglementering, verzekering en andere zaken te regelen voor de Ironman-wedstrijden was daar voor de ITU rechtstreekse aanleiding toe. Eerder was het al tot een clash gekomen tussen WTC/Ironman en de Amerikaanse triathlonbond, USA Triathlon.

In de ogen van de ITU bedreigt de stap van de WTC het wezen van de nationale triathlonbonden, omdat hun werk voor het algemeen belang van de sport als het gaat om deelname en promotie wordt ondermijnd door het (winstgedreven) bedrijfsbelang van WTC. “We moeten onze gezamenlijke belangen beschermen”, aldus ITU-president Les McDonald, “Als we dit niet doen, kan iedere organisatie met een grote zak met geld de sport binnenkomen en kampioenschapswedstrijden organiseren die geen enkele betekenis hebben.” (sic!) Met de unanieme acceptatie van deze resolutie zullen Ironman-evenementen mogelijk grote problemen krijgen met de nationale triathlonbonden, die nu niet meer zomaar hun goedkeuring kunnen hechten aan het houden van een Ironman-evenement binnen hun jurisdictie. Met deze resolutie hebben nu meer dan 120 landen zich gevoegd achter het standpunt van USA Triathlon tegen de plannen van Ironman.

Het IOC heeft reglementering opgesteld die nationale sportbonden het exclusieve recht geven om nationale kampioenschappen te houden. Datzelfde exclusieve recht voor WK’s is in handen gelegd van de wereld-koepelbonden zoals de ITU. De WTC doorkruist met hun Ironman-circuit dat toewerkt naar het Ironman World Championship op Hawaii dat IOC-beleid, dat gesteund wordt door de bij het IOC aangesloten landen.

‘Klein’ probleem is echter wel dat Ironman World Championships in de praktijk door veel atleten worden gezien als het ‘èchte’ triathlon-WK.

Bronnen:
Katherine Cassidy / Triathlon Digest
International Triathlon Union