NTB zoekt naar nieuwe voorzitter

ALMERE – Tijdens de vergadering van de Triathlonraad van de NTB van 30 november jongstleden heeft NTB-voorzitter Eric Severins aangekondigd in de volgende vergadering in het voorjaar van 2005 af te treden. Zijn termijn loopt dan af en hij stelt zich niet herkiesbaar. Severins zit al sinds 1994 in het bestuur en volgde in 2002 Ton de Kok op als voorzitter. Na 11 jaar bestuurswerk acht Severins de tijd rijp om het stokje over te geven aan een opvolger. Een kandidaat-opvolger is op dit moment nog niet bekend.

Eerder in de vergadering van de Triathlonraad werd Rob Barel officieel geïnstalleerd als bestuurslid van de NTB. De meervoudig Nederlands en Europees Kampioen draaide al enkele maanden mee, maar zijn bestuurspositie moest formeel nog bekrachtigd worden door de ledenvergadering. Barel heeft in het bestuur de portefeuilles PR, Communicatie en Jeugdbeleid in handen gekregen.

De Triathlonraad nam verder het nieuwe meerjarenbeleidsplan 2005-2008 aan. Dit plan kwam het afgelopen jaar tot stand na diverse beraden met alle NTB-geledingen. Belangrijkste onderdeel van het ambitieuze plan is het versterken van de contacten tussen verenigingen, wedstrijdorganisaties onderling en met het NTB-bestuur.

Bronnen:
Nederlandse Triathlon Bond