USAT-directeur Steve Locke stapt op door verkiezingsdebacle

Steve Locke, sinds 1991 directeur van het bureau van USA Triathlon, de Amerikaanse triathlonbond, heeft gisteren met onmiddellijke ingang zijn functie neergelegd. De reden hiervoor is een diep verschil van mening met het bestuur van de bond over het besluit het resultaat van de bestuursverkiezingen voor 2004 te handhaven ondanks overduidelijke procedurele fouten. Daarnaast speelt ook mee dat naar zijn mening het bestuur teveel op de directeursstoel plaatsneemt.

Eind november 2003 diende een aantal bestuurskandidaten die de verkiezingen verloren hadden een protest in over de verkiezingsprocedure. Naar aanleiding van dat protest dook rechter en oud USAT-voorzitter Jonathan Grinder in de materie en kwam tot de conclusie dat diverse statutaire en reglementaire bepalingen in het verkiezingsproces niet correct waren opgevolgd. Na een telefonische conferentie besloot het USAT-bestuur de verkiezingsuitslag toch gewoon te laten staan.

Locke heeft in de dertien jaar dat hij leiding gaf aan het Amerikaanse bondsbureau veel betekend voor de Amerikaanse triathlonsport. Onder zijn dagelijkse leiding is USAT uitgegroeid van een wat armlastige club met een betrekkelijk lage dekkingsgraad (zowel als het gaat om ledenaantallen en aantal wedstrijden dat onder bondsvlag plaatsvond) tot een florerende en inmiddels ook internationaal toonaangevende triathlonbond. Hij stapt op terwijl zijn managementcontract in principe eind dit jaar zou aflopen.

Locke schrijft in zijn ontslagbrief onder andere: “Ik ben het niet eens met de koers die het bestuur vaart, de manier waarop zij de mensen op het bureau ‘micromanagen’ en tot slot hun besluit van vorige week om de overduidelijke tekortkomingen en schendingen van de reglementen bij de laatste bestuursverkiezingen te negeren. In deze tijd waarin USA Triathlon naleving van de reglementen door zowel age-groupers als toptriatleten tot op de letter afdwingt, is het voor mij onverteerbaar dat datzelfde bestuur een verkiezingsuitslag kan accepteren terwijl deze overduidelijk op onreglementaire wijze tot stand is gekomen.”

Bronnen:
Inside Triathlon
Slowtwitch