“Vredesonderhandelingen” tussen ITU en DTU op gang

Volgens een memorandum van de ITU dat afgelopen weekeinde verspreid is onder de aangesloten nationale federaties, heeft ITU-voorzitter Les McDonald op 5 juni een gesprek gehad met (de nieuwe) DTU-voorzitter Klaus Mueller-Ott, in aanwezigheid van zijn advocaat/tolk en IOC-directeur Sport Gilbert Felli. De bijeenkomst vond plaats in het Hilton Hotel op het Londense vliegveld Heathrow.

Deze bijeenkomst is waarschijnlijk de eerste poging van het IOC om te bemiddelen in het conflict tussen de ITU en zes nationale bonden die gerechtelijke stappen hadden ondernomen vanwege de verkiezingen die gehouden zijn bij het laatste ITU-congres, vorig jaar tijdens het WK in Perth. Eind vorig jaar dreigde de ITU nog deze zes dissidente bonden te royeren als gevolg van hun acties. In november is het conflict behandeld door het Canadese gerechtshof, maar tot op heden is er nog steeds geen uitspraak gedaan.

In een interview met het Amerikaanse triathlon-magazine Inside Triathlon heeft Felli verklaard dat hij gelooft dat de kwestie kan worden opgelost. Hij beschouwt het als de groeistuipen van een nog jonge federatie. Volgens bronnen binnen het IOC is ITU-voorzitter McDonald tijdens een bezoek aan het IOC-hoofdkwartier in Lausanne vorige maand door IOC-voorzitter Samaranch himself is gewaarschuwd om met spoed tot een schikking te komen in de rechtszaak om mogelijke maatregelen tegen de ITU te vermijden.

IOC-officials zijn waarschijnlijk nerveus over de uitkomst van de rechtszaak om meerdere redenen. Vorig jaar stond de ITU op het standpunt dat een gewone rechter geen jurisdictie had in kwesties als deze, omdat sportzaken onder de competentie zouden vallen van de Court for Arbitration in Sport (CAS). De burgerrechter besliste echter anders omdat de statuten van de ITU onvoldoende beroepsprocedures kent, en omdat de ITU als rechtspersoon ook gewoon valt onder het recht van het land waarin het gevestigd is. Het IOC heeft veel tijd en geld geïnvesteerd in het CAS om langs die weg op een geloofwaardige manier goedkoop en snel sportgerelateerde meningsverschillen op te lossen. De beslissing van de rechter in de DTU-ITU zaak zou een gevaarlijk precedent kunnen scheppen waarin het CAS in toekomstige grote (internationale) conflicten wordt gepasseerd.
Een tweede reden voor het IOC om bij de ITU aan te dringen op een schikking is om mogelijke schade voor het nationale Canadese Olympisch Comité te voorkomen. McDonald is daar namelijk ook lid van, en heeft als zodanig ook regelmatig contact met Dick Pound, een van de beoogde ‘troonopvolgers’ van Samaranch als IOC-voorzitter.

Voorzover nu bekend heeft het gesprek tussen ITU en DTU nog geen concreet resultaat opgeleverd. Verwacht wordt dat tussen nu en het komende ITU-Congres (volgende maand in Edmonton) vervolgbesprekingen zullen plaatsvinden.

Bronnen:
Triathlon Digest
Inside Triathlon