Triathlon Live blikt terug op slepend conflict ITU-ETU

In een zeer lezenswaardig artikel op Triathlon Live gaat redacteur Dan Empfield uitgebreid in op het politieke gekrakeel rondom ITU, ETU en TCE van het afgelopen jaar. In het artikel worden ondermeer ITU-secretaris Mark Sisson en ETU-secretaris Erika König-Zenz geciteerd.

Zo gaat Sisson ondermeer in op het conflict dat is gerezen na de omstreden ITU-bestuursverkiezingen in Perth van bijna een jaar geleden. Zo wordt nu min of meer toegegeven dat als gevolg van paniekvoetbal rondom de toelating van de afgevaardigden in het ITU-congres enkele afgevaardigden ten onrechte de toegang is ontzegd.

Sisson neemt nu ook een duidelijker stelling in met betrekking tot de Triathlon Council Europe, die eind december door een achttal vertegenwoordigers van Europese nationale triathlonbonden werd opgericht als concurrent van de ETU. De oprichting van de TCE was inderdaad een zet van de ITU met als doel om de Europese triathlon-officials het lid op de neus te zetten met betrekking tot enkele al langer spelende kwesties.

Aan de andere kant heeft König heeft nog de nodige twijfels over de argumentatie van de ITU rondom de TCE. Zij vermoedt dat er wellicht nog wat meer achter zit. De Europese Kampioenschappen (georganiseerd onder ETU-vlag) zijn tot op heden altijd goed-gedoteerde, sterk bezette evenementen geweest met grote mediabelangstelling en dito recettes. De ETU vermoedt dat de ITU met de oprichting van de TCE en de organisatie van Europese Regionale Kampioenschappen het mede op deze vette worst voorzien heeft.

In de afgelopen weken lijken ITU en ETU al weer wat toenadering tot elkaar gezocht te hebben. Aan beide zijden wordt druk gestudeerd op aanpassing van de statuten en (wedstrijd)reglementen. Dit kan ook mede ingegeven zijn door het feit dat er nu ook van buitenaf meer druk wordt uitgeoefend. Zo heeft het IOC al aangegeven mee te willen werken aan bemiddeling in het slepende conflict. Hieruit kan worden opgemaakt dat het IOC zich inmiddels ook daaraan stoort, hetgeen op langere termijn de Olympische status van de sport mogelijk weer in gevaar brengt. En inmiddels heeft het conflict al op een ander terrein een slachtoffer geëist. Ondermeer vanwege het politieke gekonkel heeft Eurosport besloten om dit jaar geen uitzendingen te verzorgen van ITU World Cup wedstrijden.

Duidelijk is dat de sportbestuurders op internationaal niveau het zich niet langer kunnen veroorloven om op de huidige voet door te gaan. Het is daarom te hopen dat ITU en ETU in de komende maanden daadwerkelijk nader tot elkaar komen. Of dat ook gaat lukken is – gezien het onderling wantrouwen en persoonlijke animositeit tussen diverse ITU- en ETU-bobo’s – de grote vraag.

Bronnen:
Triathlon Live
Triathlon Digest