Beach Challenge Kijkduin maakt nieuwe stappen voorwaarts

Nu dit jaar de Metterwoon Beach Challenge Triathlon van Kijkduin (welke gehouden wordt op zaterdagavond 18 augustus) ook als “XTERRA Netherlands” is opgenomen in de XTERRA World Tour – het internationale circuit van off-road triathlons – wordt er in het Haagse hard gewerkt om het evenement zoals het de afgelopen jaren is neergezet, fors te verbeteren.

Een van de grote veranderingen als gevolg van de internationale status van het evenement is de forse groei in het prijzengeld. Was de prijzenpot vorig jaar nog 5000 gulden, dit jaar kan de geldprijzenpot voor XTERRA Netherlands / Metterwoon Beach Challenge oplopen tot maximaal 9.500 Euro ofwel bijna 21.000 gulden. De eerste prijs bij zowel de dames als de heren zal maar liefst 1000 Euro bedragen.

De uiteindelijke omvang van de prijzenpot en het daadwerkelijke aantal uit te keren geldprijzen is nog afhankelijk van de deelnemersaantallen op de peildatum van 10 augustus 2001. Op basis van het aantal deelnemers op die datum wordt het definitieve prijzenschema vastgelegd. Alle deelnemers aan de wedstrijdserie krijgen dat schema uitgereikt op de wedstrijddag; daarnaast staat het al vanaf 10 augustus op de website van het evenement.
Het uitgangspunt bij de keuze om het prijzenschema nu nog afhankelijk te laten zijn van het uiteindelijke aantal ingeschreven deelnemers is dat het prijzenschema op deze manier meer een weerslag is van de omvang van het deelnemersveld, en daarmee ook enigszins een weerslag van de sterkte ervan. Met andere woorden: hoe groter de competitie op de wedstrijddag, hoe meer er aan geldprijzen te verdienen valt!

Het gehanteerde prijzenschema is enigszins afwijkend van de NTB-reglementen. In verband met de internationale status van dit evenement is op dit punt door de NTB dispensatie verleend. Organisatoren Frank Hamelink en Hans Geerts zeggen hierover: “Omdat in Nederland het reserveren van een prijzenpot alleen voor de ‘pros’ (zoals bij XTERRA) geen gangbare praktijk is, dachten wij een goede mix te maken tussen de gangbare XTERRA-prijzenpotten en de Nederlandse situatie. Het huidige prijzenschema is er eentje waarbij naar onze mening een goed compromis zit tussen de XTERRA-wensen m.b.t. de ‘pro’ prijzenpot, de Nederlandse situatie en onze mogelijkheden als organisatie. We gaan er van uit dat dit op 18 augustus tot een definitief uit te keren prijzenschema van rond de 17.000 gulden zal leiden. En als er toevallig een zodanig groot en sterk deelnemersveld aan de start staat dat we meer of alles uit moeten keren, dan hebben we in financieel opzicht misschien een tegenvaller, maar in alle andere opzichten (deelnemersaantallen, kwaliteit van het veld en dientengevolge ook de uitstraling van het evenement) is ons dat dan ook wel meer dan waard.”

Naast de geldprijzen kunnen deelnemers zich ook kwalificeren voor het XTERRA Wereldkampioenschap, dat op 14 oktober 2001 plaats zal vinden op Maui, Hawaii. Deze 33 kwalificatieplaatsen (“slots”) zijn verdeeld over de diverse leeftijdscategorieën. Ter vergelijking: XTERRA Great Britain (die op 8 september gehouden wordt in Dunster, Somerset) biedt 22 WK-slots.

Naast de vergroting van de geldprijzenpot wordt er ook op andere vlakken gewerkt aan verbetering van het evenement. Zo is onlangs besloten om de tijdregistratie via Champion Chip te laten verlopen. Hans Geerts: “Met deze stap hebben we in ieder geval de garantie dat de tijdwaarneming professioneel, snel en accuraat verloopt. Daarnaast kunnen we onze service aan alle deelnemers verbeteren, doordat nu ook makkelijk tussentijden gegenereerd kunnen worden en doordat hiermee ook een snellere publicatie van de uitslagen op onze website gerealiseerd kan worden. Nu waren we daar in afgelopen jaren al redelijk snel mee, maar nu kan het ook zonder dat het ten koste gaat van iemands nachtrust.” Zo wordt nu glashard gegarandeerd dat alle uitslagen uiterlijk zondagmorgen op de website van de Beach Challenge terug te vinden zullen zijn.

Bronnen:
XTERRA Netherlands / Metterwoon Beach Challenge Kijkduin